CZ

Young Talents je neziskový spolek pro kulturu, vzdělávání a inovace. Tvoří ho umělci, designéři, kurátoři, producenti, technologové, výzkumníci a další kreativci.

Cílem aktivit organizace je podporovat nastupující generaci tvůrců napříč obory a to formou uměleckých zakázek, asistence při vývoji nových projektů, iniciativ v oblasti mobility a výměny zkušeností, stejně jako velkoformátovými kulturními akcemi. Spolek byl založen v Praze v roce 2004 a v současnosti již působí jak na domácí, tak na zahraniční úrovni.

Mezi nejviditelnější každoroční akce, na jejichž programové přípravě a organizaci se spolek dlouhodobě podílí, patří triáda festivalů Fresh Film Fest (festival debutů a studentských filmů), designSUPERMARKET (prodejní festival současného designu) a SIGNAL (pražský festival světla s každoroční návštěvností 450 000 diváků).

Od roku 2012 se aktivity spolku postupně rozšiřují tak, aby zahrnovaly dlouhodobé a udržitelné projekty v oblasti vzdělávání, inkubace a rozvoje publika, jejichž těžiště je v mezioborovém poli, kde se umění setkává s designem, technologiemi a veřejným prostorem.

Spolek je iniciátorem a členem různých kreativních partnerství, platforem a sítí.

Od roku 2014 Young Talents realizuje mezinárodní projekty kulturní spolupráce. Koordinuje projekt  ALIPI (Advancing Light-driven Public Interactions) a je partnerem projektu SPECTRUM, které jsou oba realizovány s podporou programu Evropské unie Kreativní Evropa.

Print

Tým:

Martin Pošta, ředitel festivalu světla SIGNAL

Jan Rolník, kurátor

Mario Kunovsky, programový manažer